Att slöjda i metall

När det kommer till slöjd finns det verkligen få saker som sätter gränserna. Materialutbudet och hantverksformerna är oändligt många och varierade, men förutsättningarna för vad man kan skapa ser förstås väldigt olika ut. Vissa typer av slöjd kräver dyra material, gedigen utbildning eller specialanpassade verkstäder, medan andra är billiga, enkla och så små att de ryms i en ficka. Slöjdarbeten i metall förekommer över hela spannet, och kan utföras såväl hemma som i anpassade lokaler.

För beskådning och användning

Oavsett var ens ambitionsnivåer ligger så finns det något för alla inom detta slöjdhantverk. Metallkonst kan vara något så enkelt som att smälta och gjuta i tenn hemma runt köksbordet, till mäktiga ingenjörsprojekt i jämförelse med Eiffeltornet. Det sistnämnda är förstås inget gemene man är inblandad i som hobby, men det är ett resultat av andra metallhantverkares skicklighet och passion. Metallkonst förekommer också i mer praktiska former, till exempel med projekt som Norrmalms Plåtslageri sysslar med. Deras hantverk förfinar städer och illustrerar vad som kan skapas när man ägnar sig åt metall på professionell nivå.

Metallslöjd för nybörjare

Förutom tenngjutning finns det en mängd olika tekniker som passar barn såväl som vuxna noviser. Säkerhet är alltid A och O när det kommer till att arbeta med metall, precis som med alla hantverk som kräver tunga eller vassa verktyg, och det är lämpligt att skaffa både oömma kläder samt hitta en lämplig lokal. En del tekniker medför glöd, tunga verktyg och vassa kanter som inte lämpar sig att syssla med hemma i vardagsrummet, men kanske funkar bra i garaget eller redskapsboden. Genom att börja med enklare hantverk kan man snabbt få en känsla för metallen, och sedan anta större utmaningar. En bra start kan till exempel vara trådslöjd där man böjer och väver ihop figurer och föremål av ståltråd, eller att skapa egna pepparkaksformar med hjälp av stålband – små projekt som kan inspirera till mer avancerade utmaningar.

flick