Allmänt om slöjd Archive

Virka bra för hälsan

Att olika former av handarbete kan vara både stimulerande och avkopplande har man vetat länge. Det

Plugga slöjd i Linköping

På Linköpings universitet kan man nu gå en unik utbildning på 180 poäng om man är

Den sluga slöjden

Det finns många typer av handarbeten som räknas som slöjd och i Sverige har vi en

Slöjdens historia

Människan har hållit på med handarbete ända sedan hon bodde i grottor. Med hjälp av hudar

Slöjden i skolan

Slöjd är ett av de praktiska ämnen som undervisas i Sveriges skolor och enligt det Svenska Skolverket
flick