Allt om slöjd

Slöjd är ett obligatoriskt ämne för alla i den svenska skolan. Det har det varit från och till sedan det infördes 1872. Under vissa perioder har det varit borttaget ur skolplanen men på något sätt alltid letat sig tillbaka. I början kallades syslöjd för flickslöjd och träslöjd för pojkslöjd men det har sedermera tagits bort. I kursplanen för slöjd så står det att elever ska lära sig att tillverka redskap som hjälper människan att tänka och uttrycka sig. Det ska vara en kreativ punkt i skolan då mycket annars är teori och att eleverna ska sitta stilla väldigt mycket. Slöjd är därför mångas favoritämne ifall de inte har så lätt för den övriga skolan.

Det har debatterats mycket om slöjden i den svenska skolan och huruvida det är rimligt att den upptar så stor del av tiden. Eftersom slöjd införs i mellanstadiet och håller på ändå upp till nionde klass så blir det åtskilliga timmar som elever läger på att fila smörknivar eller att sy en kudde. Av skeptikerna så sägs det ofta att denna tid kan läggas på bättre ämnen som faktiskt utvecklar eleverna och inte bara är en lekstuga. De som försvarar slöjd menar dock att slöjd är viktigt på grund av många orsaker. Dels så förbättrar den motoriken hos eleverna och dels så främjar den kreativiteten. De andra ämnena handlar till stor del om att lära sig något som redan är etablerat. Slöjd handlar om att skapa något nytt och det är nog så viktigt för att klara sig bra ute i världen efter att ha avslutat skolan. När vi får tänka nytt så öppnar det upp nya vägar i hjärnan som gör att vi kan tänka utanför boxen och det kan hjälpa oss i många situationer i livet. Slöjd kommer fortsätta att debatteras.

flick