Föreningen för svensk hemslöjd

I våra dagar där modern teknologi, en stark känsla för trender och mode, plastikoperationer och kändisskap regerar kommer hemslöjden in som en stark motbalans till denna livsstil. Här handlar det inte om att synas utan om att få vara kreativ, vara en del av kulturarvet liksom kunna ta del av de vackra alster som svensk hemslöjd producerat genom tiderna.

För den som välkomnar enkla men samtidigt intrikata och vackra hantverk är Föreningen för svensk hemslöjd ett fantastiskt forum där man kan ta del av detta. Man har dels en butik där man säljer vackra slöjdföremål från hela landet, liksom organiserar aktiviteter som till exempel föreläsningar, workshops liksom studiebesök till ateljeer, konsthantverkare och föreningar som sysslar med olika typer av slöjd.

I Föreningen för svensk hemslöjds butik säljer man både föremål som tillverkats av skickliga hantverkare men också material och böcker så att man själv kan slöjda hemma. Här kan man inhämta många idéer liksom lära sig bra tekniker som man sedan kan anpassa och tillämpa på det man själv vill göra. Få saker är så tillfredatällande som att skapa egna föremål och det är just denna skaparglädje som ligger bakom föreningen.

flick