Slöjdens historia

Människan har hållit på med handarbete ända sedan hon bodde i grottor. Med hjälp av hudar och grenar, lera och stenar, snäckor och blommor tillverkade hon olika föremål som hon dels kunde ha nytta av som dels var vackra att se på eller att bära. Att låta sin kreativitet flöda har dessutom alltid varit en mycket stimulerande aktivitet, oavsett vad man håller på med, och det är därför inte så konstigt att just slöjd och handarbete har nått in i våra dagar.

Även om man har tillverkat saker sedan urminnes tider så brukar man säga att den slöjd vi idag talar om har sina rötter på den svenska landsbygden. Beroende på vilka material man hade tillgång till så utvecklade varje landskap och samhälle sin egen stil som en slags lokalidentitet och om man följer slöjdens historia så kan man se hur viktig hemslöjden alltid var av olika anledningar.

Förr i tiden, innan industrialismens stora genombrott, så var alla former av handarbete en mycket viktig del av den lokala ekonomin. Kvinnor arbetade framförallt med textilier, sömnad, broderier och stickning medan männen arbetade med trä och metaller. Dessa handlade man sedan med andra samhällen och på så sätt byggdes en hel ekonomi upp där man kompletterade varandra, liksom fick ett värdefullt utbyte sinsemellan. Till exempel så hade man i Dalarna många mindre byar och samhällen, så kallade socknar, där var och en blev expert inom ett visst område: i Mora tillverkade man knivar, i Våmhus gjorde man korgar och i Malung arbetade man med skinn och läder.

Dessa traditioner hotades så småningom av masstillverkningen i och med industrins framväxt, och allteftersom blev slöjden något man mest höll på med för sitt eget hem och sina närmaste vänner och bekanta. Mot slutet av 1800-talet så lyckades dock ett antal eldsjälar starta olika föreningar för att främja och bevara slöjden och man började dessutom undervisa det i skolorna så att yngre generationer skulle kunna föra kulturarvet vidare.

Idag kan man ta del av olika slöjdföremål på mässor och hembygdsgårdar men det är fortfarade mycket populärt att hålla på med någon form av handarbete i hemmet. Detta märks inte minst på de yngre generationerna som med glädje sysslar med att sticka, väva och att tillverka smycken på egen hand.

flick