Virka bra för hälsan

Att olika former av handarbete kan vara både stimulerande och avkopplande har man vetat länge. Det krävs knappast att man är hjärnkirurg eller raketforskare för att inse att alla aktiviteter som kombinerar skapande och arbete med händerna ger den som sysslar med det inspiration och en slags meditativ terapi, liksom ger glädje i och med de olika föremålen man gör.

Idag vet man dessutom att bland annat virkning är bra för hälsan på många andra sätt och vis. Förutom de endorfiner som alla former av handarbete ger en människa så sänks dessutom blodtrycket liksom avleder upplevelsen av smärta. Genom att få hjärnan att koncentrera sig på något annat kan man så att säga distrahera den från olika krämpor, vilket ger mycket positiva resultat i långa loppet. Detta fungerar även anti-depressivt på flera plan, dels då man inte längre upplever lika svår fysisk smärta men också att man skapar något.

Förutom dessa stora fördelar med virkning så finns det ytterligare en som är minst lika viktig: hjärnstimulans. Faktum är att när man virkar och stickar ofta sitter och räknar och beräknar, vilket gör att hjärnan, trots att den är avslappnad, faktiskt jobbar på olika ekvationer för att mönstret skall bli rätt.

flick