Syslöjd

För den som gått i svensk skola så är syslöjden antingen ett kärt eller lätt traumatiskt minne, beroende på vad man tyckte om den och vilken lärare man hade. Detta är fortfarande en av de två huvudtyperna av slöjd som undervisas i skolan och bland de viktigaste praktiska kunskaper man lär sig här är sömnad, stickning och virkning, liksom att i allmänhet tillverka föremål av mjuka material så som tyg, garn och skumgummi.

När man på 1800-talets folkskola undervisade i ämnen som matematik och välskrivning gjorde man detta på ett integrerat sätt mellan pojkar och flickor i och med att man började med samundervisning. Ämnet slöjd delades dock länge upp, varav syslöjd kallades för flickslöjd och träslöjd för pojkslöjd. Detta var i mångt och mycket en fråga om samhällsattityd då det på denna tid fortfarande var vanligt att kvinnor förblev i hemmet och därmed sysslade med hantverk som inte krävde stora verktyg och maskiner. Kvinnan förväntades kunna sy och brodera och därför var det endast flickor som fick lektioner i syslöjd.

Idag är bilden en helt annan och både pojkar och flickor tar del av båda formerna av slöjdundervisning. Vare sig man gick på syslöjd på 60-talet eller i våra dagar så är läroplanen i princip densamma och barn får lära sig att tillverka olika projekt som de sedan får ta med sig hem.

Vanliga syslöjdsprojekt

När barn går på syslöjd så är det viktigt att läraren förmedlar kunskaper som barnen relativt lätt kan ta till sig och utföra. Man gör därför alltid användbara föremål så att eleverna verkligen inser hur bra det är att kunna behärska olika slöjd-tekniker. Bland de första projekten man får göra är därför en gympapåse som är en enkelt sydd tygpåse som man sedan får brodera sitt namn på. Med detta förenar man sömnad med brodyr, liksom färg- och materiallära och när påsen är klar kan den användas för att förvara gymnastiklektionernas kläder i.

Ett annat kombinationsprojekt är att sy något och sedan fylla detta med ett slags ludd för att ge föremålet volym. Man brukar börja med något mycket enkelt, som en nålkudde, och senare avancera till att tillverka ett mjukisdjur. Här får man både sy och brodera liksom lära sig hur en konstruktion fungerar då ett gosedjur består av flera delar, som till exempel ben, huvud och öron.

Virkning är ett annat moment i syslöjden där man får lära sig grundprinciperna med att virka genom att börja med den obligatoriska grytlappen. Eleverna får själva välja färgerna på de garn de vill virka med och det brukar inte ta mer än en eller två lektioner för att avsluta projektet. Grytlappen kan sedan ges i present till föräldrana, varav barnet åter får se hur bra och praktiskt det är att kunna tillverka saker.

flick