Allt om slöjd

Under många år har slöjd varit ett ämne i skolan, där elever får lära sig hur de syr och bygger saker efter eget önskemål. Det många inte tänker på är att slöjd och framförallt att tillverka saker har gjorts sedan stenåldern. Att tillverka redskap med händer som sedan användes för att skapa nya saker tillhörde vardagen på den tiden. Pengar fanns inte på stenåldern och det gjorde att de fick tillverka en kniv eller yxa för att byta bort mot ett egentillverkat halsband eller en filt.

Slöjd på 1800-talet

Under forntidens resterande perioder var tillverkning fortfarande stor och under vikingatiden byggdes stora skepp för hand utan maskiner och kläder gjordes av djurens skinn och tråd. Det var ändå under 1800-talet som saker och ting började hända. Allt som tillverkades, gjordes för hand. Det byggdes hus, stall och affärer med hjälp av fällda träd. Dessa träd har fällts för hand med hjälp av yxa. Motorsågar kom långt senare i tiden.

Handarbete tillhörde vardagen och det var kanske inte så konstigt med tanke på att det inte fanns något annat sätt att tillverka saker på. Det var ofta kvinnorna som lagade och tillverkade kläder till hela familjen medan männen byggde husen och fällde träd. Under 800-talet fanns det könsroller och kvinnorna fick inte lov att jobba, om inte det var som sömmerska eller liknande. Det gjorde att när den industriella revolutionen kom, fick fler och fler kvinnor jobb inom fabriken.

Slöjd idag

Då den industriella revolutionen kom, ersattes handarbete med maskinarbete istället. Nu behövde inte kvinnorna handsy allt utan de kunde använda sig av symaskinen. Liknande maskiner skapades för männen för att underlätta deras bygge. Att massproducera gick nu snabbt och det var perfekt när något skulle säljas i flera exemplar. Att tillverka kläder som till exempel säljs i kids brand store går snabbt och enkelt. Trots det är det många i andra länder som använder sig utav handarbete och sitter och handsyr alla kläder som de tillverkar.

Slöjden lärs ut i skolan och då är det både att handsy och sy på maskin som gäller. Likadant är det i

träslöjden eftersom eleverna där får lära sig använda handredskap och olika maskiner. Det är bra eftersom dessa maskiner är något som du kommer använda i vardagen senare i livet. Alla behöver någon gång laga kläder och det är dessutom bättre för miljön och ekonomin om du lagar och inte köper nytt hela tiden. Att handsy ska inte ses ner på idag. Många kläder går inte att laga på maskin och måste därför sys för hand. Om du vill brodera en fin tavla så ska detta göras för hand. Det kommer du också få lära dig i slöjden i skolan.

flick