Träslöjd, syslöjd och slöjdens historia

Lyckligtvis är vi människor födda olika, vilket innebär att vi alla har våra styrkor och svagheter. Det skulle vara himla tråkigt om alla var exakt likadana och en sådan värld skulle säkerligen inte fungera i praktiken. Vi har även alla våra olika talanger. Lionel Messi hade aldrig blivit så bra i fotboll utan någon fotbollstalang och Madonna hade inte lyckats uppnå sina stora framgångar i musiken utan en sångtalang. Många upptäcker dock inte sin talang förrän det är för sent och kan därför inte livnära sig på den.

Redan i grundskolan ser man ganska tydligt hur talangerna är fördelade. En del elever har en fantastisk bolltalang, andra är oerhört duktiga inom musik och estetik och andra har en skicklig förmåga när det kommer till slöjd.

För att tala ur eget perspektiv så var just slöjd inte min starka sida och jag kunde varken briljera i vare sig syslöjd eller träslöjd. Jag kan även tänka mig att mina föräldrar inte blev lika glada, som de var tvungna att låtsas som, för den sneda spegeln eller det icke-stabila kakfatet som gav trästickor varje gång det användes. Samtidigt som jag mest väntade på att lektionen skulle ta slut, kunde en del av mina klasskamrater skapa felfria pingisrack, lådor och jag vet inte allt, men hur mycket jag än försökte så fick jag inte till det. Men det är ju så det är, vi har olika talanger.

Jag vet inte hur det gick i slutändan för mina duktiga klasskamrater, om de startade ett eget företag inom hantverk eller har det som en extrahobby på frilans utöver sitt vanliga jobb, men en eller ett par av dem skulle säkert kunna ha det om de verkligen velat.

I den åldern då man har träslöjd i skolan så är man ju inte helt mogen mentalt samtidigt som man inte heller har full kontroll över sin kropp i alla lägen. Så känner man att man har kvar intresset för slöjd trots att man inte lyckades så bra i skolan så finns det givetvis kurser man kan gå för att ge det ett nytt försök på äldre dar.

Slöjdens historia i skolan

Slöjd som skolämne har funnits ända sedan år 1878. Slöjd delas ofta upp i två olika typer, nämligen trä- och metallslöjd som vanligtvis kallas träslöjd, samt textilslöjd som man vanligtvis benämner som syslöjd. De båda typerna av slöjd har funnits som ett ämne i skolan sedan 1940-talet.

Före år 1962 var träslöjd även kallad manlig slöjd eller pojkslöjd då det endast var killarna i klassen som sysslade med det. Under samma period hette syslöjd då istället kvinnoslöjd eller flickslöjd. Sedan 1980 finns slöjd med i läroplanen som ett ämne men med två olika arter.

flick